پیدا

ع / کاخی دیدنی در اسان رضوی

درخواست حذف اطلاعات

نمایی زیبا از "کاخ خورشید" که در شهر کلات نادری استان اسان رضوی قرار دارد.