پیدا

واکنش گستاخانه خارجه بحرین به توییت ظریف

درخواست حذف اطلاعات

خارجه بحرین در واکنش به پیام توییتری خارجه کشورمان و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در این کشور، اظهارکرد به نظر می رسد ظریف خواب های آشفته ای دارد. خالد بن احمد» خارجه بحرین در واکنش به پیام توییتری «محمدجواد ظریف» امور خارجه ایران در خصوص سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، پیامی توییتری داد. ساعاتی پیش ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: اولین نتیجه ملموس گرم گرفتن ترامپ با مستبدین ریاض: حمله مرگبار به تظاهرات مسالمت آمیز توسط رژیم بحرین که جسورتر شده. تحقیق کنید. خارجه بحرین بدون توضیح در خصوص علت ادامه حملات مرگبار به خواهان صلح طلب این کشور، به اهانت به ظریف روی آورد و نوشت: به نظر می رسد ظریف خواب های آشفته ای دارد. خالد بن احمد به نام کت که در آن سوی مرزها و برای ت یب چهره ایران نوشته شده اشاره کرد و ادامه داد: به او توصیه می کنم کتاب "لولیتا خوانی در تهران" را بخواند. واکنش توییتری خارجه بحرین به توییت ظریف